Organisation och personal

Eva Hemmungs-Wirtén

handledare vid Institutionen för ABM

E-post:
eva.hemmungs.wirten[AT-tecken]liu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
751 26 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i Biblioteks- och Informationsvetenskap, Docent i Litteraturvetenskap

För detaljerad information om pågående forskning, publikationer, etc - gå direkt till

www.evahemmungswirten.se 

 

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.