Organisation och personal

Katharina Leibring

forskningsarkivarie f. vid Namnarkivet i Uppsala

E-post:
Katharina.Leibring[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postadress:
Box 135
751 04 UPPSALA

docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
katharina.leibring[AT-tecken]sprakochfolkminnen.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Anställd vid Institutet för språk och folkminnen, SOFI

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.