Ewa Wäckelgård

professor i fasta tillståndets fysik, ssk solenergitillämpningar vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
Eva.Wackelgard[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679101
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, professor

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.