Organisation och personal

Klara Goedecke

universitetsadjunkt vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
Klara.Goedecke[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 6319
Besöksadress:
Kv Botan, Villav 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation


Jag är doktorand vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet. Min forskning är inriktad på mäns vänskaper i en samtida svensk kontext.

Mina kurser

Biografi

Jag är doktorand i genusvetenskap vid Centrum för genusvetenskap vid 
Uppsala universitet och vid Tema genus vid Linköpings universitet sedan 
hösten 2012. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag meningsskapanden 
kring vänskapsrelationer mellan män. Jag är intresserad av vilka idéer om 
intimitet som används för att ge mening åt vänskapsrelationerna, men 
också hur makt, privilegier, sårbarhet, homoerotik och homofobi hanteras. 
Avhandlingsarbetet utgår från individuella intervjuer med män och 
parintervjuer med män som är vänner med varandra. Avhandlingen 
beräknas vara klar under 2017. 

Jag undervisar i Genusvetenskap på Centrum för genusvetenskap i Uppsala, för närvarande på kurserna Genusvetenskap A och Genusvetenskap B.

https://uppsala.academia.edu/KlaraGoedecke

 

 

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.