Heinz Werner Wessler

professor i indologi med inr. mot hindi vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
Heinzwerner.wessler[AT-tecken]lingfil.uu.se
Telefon:
018-471 7015
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Välkommen till min personliga hemsida! Jag är professor i indologi med inriktning mot det moderna Sydasiens språk och kulturer. Därmed står jag i en gammal tradition av undervisning och forskning i Sydasiens linguistik och filologi i Uppsala - den första Sanskrit undervisningen Egentligen startade 1838 på denna plats. Min bakgrund är i klassisk Indologi, men under många år ligger min personliga fokus på hindi och urdu samt kulturhistoria, religion och samhälle i Indien och Pakistan.

Akademiska meriter: Dr. phil.

Mina kurser

Biografi

I have studied Indology, Comparative Religion and Musicology in Bonn, Delhi, and Zuerich (Switzerland). My earlier focus was on Sanskrit epic literature, but I have turned towards modern South Asia, its literatures and languages in the course of my career. After my post-doc ("habilitation" at Bonn university, Germany), I came to Uppsala as visiting professor in 2010, and became full professor in 2014.

I been board member of the European Association for South Asian Studies (EASAS) from 2010-2016 and I am continually board member of "Suedasienbuero e.V."

Watch my "installation lecture" 26.11.2015 on "Unity in Diversity" in Swedish (Installationsförläsning).

Read an interview with me on the occasion of the World Hindi Award in 2015.

An interview with me in Hindi in the Vishva Hindi Patrika 2013.

Read my article (in Swedish) on the images of Sweden in South Asia (published in Sydasien 5-2013).

Read my article on the history of South Asian studies in the German speaking region (in German).

A press article by Rauf Parekh, written on the occasion of my visit in Pakistan 2012.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.