Organisation och personal

Tomas Högberg

studieavgifts- och stipendiesamordnare vid Studentavdelningen, Antagningsenheten

E-post:
tomas.hogberg[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1930
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Vikarierande lektor vid Historiska institutionen

Erasmuskoordinator vid Historisk-filosofisk fakultet och Historiska institutionen

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Sedan 2015 arbetar jag som vikarierande universitetslektor och erasmuskoordinator vid Historiska institutionen.

Min avhandling (från 2015) handlar om hur underhåll av vägar organiserades i Sverige ca 1750-1850. Fokus ligger på den så kallade väglottsmodellen, som var ett sätt att fördela väghållningsskyldigheten och organisera vägarbetet, och vilka konsekvenser denna modell fick. Denna fråga relateras till en större kontext av hur gemensamma resurser har tillhandahållits i olika historiska samhällen. Den geografiska avgränsningen för min studie är Västmanlands län.

Från början av januari till den 19 april 2012 var jag på utbyte i Oxford.

Medverkan i radioprogrammet Släktband den 17 oktober 2011:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2068&artikel=4741275

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.