Organisation och personal

Glenn Wouda

gästforskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
glenn.wouda[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar inom teoretisk högenergifysik. Detta innebär att jag konstruerar och undersöker modeller bortom Standardmodellen för partikelfysik och deras implikationer för bland annat nya upptäcker för LHC-experimentet vid CERN.

Jag disputerade 27 Februari med avhandlingen "Phenomenlogy of Higgs Bosons beyond the Standard Model"

Kurser jag har undervisat i är Mekanik II, Kvantfältteori och Kvantmekanik.

Mina kurser

Biografi

Filosofie Doktor, Fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.