Mats Martinell

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin och Preventivmedicin

E-post:
mats.martinell[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand på Allmän och Preventivmedicin som hör till Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap. Min huvudhandledare är Jan Stålhammar. Min avhanling handlar om den kliniska betydelsen av enbaspolymorfier vid behandling av typ 2 diabetes. Jag är också projektledare för diabetesstudien Alla Nya Diabetiker i Uppsala län (ANDiU). När jag inte forskar arbetar jag som distriktsläkare på Eriksbergs vårdcentral i Uppsala.

Akademiska meriter: Leg. läkare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.