Organisation och personal

Christian Benedict

forskare Docent vid Institutionen för neurovetenskap, Funktionell farmakologi

E-post:
Christian.Benedict[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4326
Besöksadress:
Rum B1:2 Uppsala biomedicinska centrum (BMC)
Husargatan 3
Postadress:
Institutionen för neurovetenskap
BMC, Box 593
751 24 UPPSALA

Nyckelord: diabetes sleep deprivation proteomics sleep obesity alzheimer memory lifestyle experiments cohort metabolomics epigenetics

Mina kurser

Biografi

Team:

  • Christian Benedict, docent i neurovetenskap (sömngruppledare)
  • Jonathan Cedernaes, postdoktorand (läkare)
  • Xiao Tan, postdoktroand
  • Frida Rångtell, doktorand
  • Olga Titova, doktorand
  • Swathy Karamchedu, biomedicinare
  • Peter Andersson, psykologstudent
  • Lieve van Egmond, biomedicinstudent

Forskning

Sömnforskargruppen kombinerar neurovetenskapliga och kardiometaboliska metoder (-omics, neuropsykologiska tester, sömnutredning, Actiheart, endokrinologiska mätningar, mobilapp, etc) för att öka förståelse om hur samspelet mellan hjärnan och kroppen påverkas av sömnrubbningar, och därmed bidrar till utveckling av folksjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, depression, fetma, och typ-2-diabetes. Gruppen undersöker också i vilken utsträckning individuella faktorer (tex genvariationer) och livsstilsfaktorer (tex fysisk aktivitet) modulerar hälsoeffekter av sömnbrist hos människor.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.