Patrik Ellström

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Patrik.Ellstrom[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Infektion, Ing 34, 1 tr
751 85 Uppsala

forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Infektionsbiologi, antimikrobiell resistens och immunologi; Åke Lundkvist

E-post:
patrik.ellstrom[AT-tecken]imbim.uu.se
Telefon:
018-471 6651
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.