Organisation och personal

Erika Olsson

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
erika.olsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-4584954
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi; Epihubben

E-post:
erika.olsson[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-4584954
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala
Postadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B
75185 Uppsala

Kort presentation

Jag är leg dietist och doktorand och mina projekt handlar om samband mellan kostvanor och utveckling av demenssjukdom, inkl. Alzheimers sjukdom och kognitiv förändring hos äldre män i ULSAM-kohorten.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.