Organisation och personal

Susanna Erlandsson

gästforskare vid Historiska institutionen

E-post:
susanna.erlandsson[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 7129
Fax:
018-471 1528
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Forskare med ett särskilt intresse för nya sätt att skriva historia om internationella relationer. Disputerade den 8 maj 2015 på avhandlingen Window of opportunity. Dutch and Swedish security ideas and strategies 1942–1948 som av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala tilldelades den filosofisk-historiska avdelningens Westinska pris och av Kungl. Vitterhetsakademien tilldelades pris för förtjänt vetenskapligt arbete. Arbetar sedan HT 2015 som vikarierande universitetslektor.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag har studerat modern historia vid Universiteit van Amsterdam i Nederländerna och American Studies vid Smith College i Massachusetts, USA. Efter min masterexamen 1998 har jag jobbat bl.a. som redaktör innan jag återvände till universitetsvärlden 2010. I maj 2015 fick jag min doktorsexamen i historia vid Uppsala Universitet.  Min avhandling är en jämförelse av svenska och nederländska säkerhetspolitiska idéer och strategier 1942–1948. Jag ifrågasätter tendenser i tidigare forskning att se perioden som ett vakuum i småstaters utrikespolitik och fokusera alltför mycket på allians och alliansfrihet som viktigaste faktorer i säkerhetspolitiken. Mitt fokus ligger på vilket handlingsutrymme småstater hade och hur de utnyttjade detta utrymme. Jag fortsätter mitt arbete med att utveckla en mer nyanserad begreppsram för en historieskrivning om internationella relationer som kan höja sig över det enskilda fallet samtidigt som den bygger på gedigen arkivforskning på detaljnivå.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.