Organisation och personal

Maria Rasmusson

doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
maria.rasmusson[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 7162
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Maria Rasmusson doktorera i hydrologi vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala Universitet. Forskningen rör fastläggningprocesser av koldioxid som sker i saltvattensakvifärer vid geologisk lagring och innefattar både numerisk modellering och laboratorieexperiment.

Forskning

Forskningen syftar till att förbättra kunskapen om de processer som styr fastläggningen av koldioxid i saltvattensakvifärer med fokusering på kapillär fastläggning (residual trapping) och löslighetsprocesser (solubility trapping). Forskningen inkluderar:

  • Numerisk multifas modellering
  • Jämförelse av fältexperiment för bestämning av berggrundens egenskaper (som påverkar fastläggningen)
  • Analys av förutsättningarna för densitets-driven konvektion och dess effekt på löslighetfastläggning vid olika geologiska förhållanden
  • Utveckling av optiska (light-transmission) tekniker för att studera hydrologiska transport processer under laboratoriexperiment
  • Analys av effekter på koldioxidfastläggning vid co-injektering.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.