Organisation och personal

Kristina Rasmusson

forskningsassistent vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
kristina.rasmusson[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 7162
Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16
752 36 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Kristina Rasmusson doktorerar i hydrologi vid institutionen för Geovetenskaper, Uppsala Universitet. Hon är civilingenjör med inriktning på miljö- och vattenteknik (Uppsala Universitet). Hennes forskning rör numerisk modellering av processer som sker vid geologisk koldioxidlagring i djupt belägna saltvattenakvifärer.

Forskning

Forskningen innefattar studier med målsättning att förbättra förståelsen för de processer som sker vid geologisk koldioxidlagring, samt att utveckla förbättrade numeriska modeller och metoder för simulering av geologisk koldioxidlagring i saltvattenakvifärer. Detta innefattar:

  • Numerisk modellering av processer som sker vid geologisk koldioxidlagring med fokus på "residual trapping".
  • Numerisk modellering av karakteriserings-fälttest med uppgift att kvantifiera kvarhållen andel CO2 i berggrunden.
  • Utveckling av en pornätverksmodel.
  • Pornätverksmodellering av två-fasflöde och kvarhållnings-processer på porskalan.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.