Staffan Emrén

dataingenjör vid IT-avdelningen, IT-staben

E-post:
staffan.emren[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 6299
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar som dataingenjör vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.

  • Jag arbetar just nu som projektledare för införandeprojektet för eduPrint vid Uppsala universitet
  • Jag arbetar även en del med avrop- upphandlings- och avtalsfrågor
  • Tillsammans med Erik Höjdestrand arbetar jag även med IT-avdelningens licensfrågor

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.