Organisation och personal

Marie Berglund

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism

E-post:
marie.berglund[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-611 9219
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är forskningsassistent på Pediatrisk forskningavdelning på Akademiska sjukhuset. Till avdelningen remitteras barn från olika delar av sjukhuset. Jag jobbar mest med barn från överviktsenheten och specialist mottagningen men även barn med andra typer av metabola funktionsnedsättningar. Arbetet går ut på att mäta kroppssammansättning, energiomsättning och fysisk aktivitet. Mycket forskning bedrivs på labbet och jag hjälper även till i undervisning samt handleder studenter.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.