Organisation och personal

Lars Tegnér

professor emer. vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Lars.Tegner[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5878
Mobiltelefon:
070-5490341
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, TeknD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.