Organisation och personal

Berit Höglund

universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell sexuell och reproduktiv hälsa

E-post:
Berit.Hoglund[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-5605350
Besöksadress:
Drottningg. 4, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell sexuell och reproduktiv hälsa

Mobiltelefon:
070-5605350
Besöksadress:
Drottningg. 4, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.