Organisation och personal

Kamilla Peuravaara

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Övriga verksamma

E-post:
kamilla.peuravaara[AT-tecken]soc.uu.se
Telefon:
018-471 5187
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, på en avhandling med titeln ” Som en vanlig tjej”. Föreställningar om kropp, funktionalitet och femininitet. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är inom disability studies och kroppssociologi och specifikt kring sociala föreställningar om normalitet i relation till kroppen. Jag är framförallt intresserad av att studera hur kroppar konstrueras i vardaglig interaktion och i relation till sociala strukturer i samhället såsom sexism och funktionshinderförtryck. Jag inspireras av funktionshinderforskning och feministisk forskning och genom att utgå från erfarenheter och upplevelser bland individer som inte alltid inkluderas i normen kring den s.k. ”perfekta” kroppen kan sociala föreställningar - som vi alla påverkas mer eller mindre av - framstå och förstås tydligare. I min avhandling studeras detta genom erfarenheter och upplevelser kring kropp och femininitet bland unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har även ett stort intresse för kvalitativ metod och frågor kring hur s.k. utsatta ”grupper” kan inkluderas i forskningsprocessen.

Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt som handlar om makt och motstånd i ett förmågistisk samhälle. I projektet fokuserar jag på unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning och deras erfarenheter av att kontrollera sina kroppar d.v.s. hur de blir sina egna övervakare i det samtida samhället. Projektet finansieras av stiftelsen Erik och Carola Tengströms fond.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.