Organisation och personal

Atieh Zamani

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research

  • Magnetic properties of films and nanostructures
  • Growth and characterisation of modern materials

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.