Organisation och personal

Henric Taavola

assistent med doktoranduppgifter vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
henric.taavola[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 7639
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i elementarpartikelfysik, med forskning som går ut på att hitta en neutrinosignal från mörk materia i Vintergatans centrum med hjälp av IceCube Neutrino Observatory. IceCube är en partikeldedektor bestående av över 5000 ljuskänsliga moduler som smälts ner 1,5-2,5 km i den klara glaciärisen på Antarktis, alldeles intill den geografiska sydpolen. Den totala detektorvolymen är en kubikkilometer och den är mer än tre gånger högre än Eiffeltornet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.