Markus Holdo

forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Markus.Holdo[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3330
Besöksadress:
Gamla Torget 6
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

My research generally focuses on challenges for inclusion in public deliberation and political decision-making. In two separate projects I study how actors deal with problems of exclusion as they seek to establish dialogues on counter-radicalization and urban riots. I also engage with more theoretical and conceptual issues on marginalization and public deliberation as well as other policy-areas, in particular environmental politics.

Mina kurser

Biografi

Jag disputerade 2014 med avhandlingen Field Notes on Deliberative Democracy: Power and Recognition in Participatory Budgeting. Avhandlingen ställer frågan: hur kan politiskt marginaliserade grupper stärka sina positioner i det offentliga samtalet? Frågan undersöks genom en fallstudie av "deltagande budgetering" i Argentina. Sedan 2015 handlar min forskning om liknande frågor i en svensk kontext. Inom forskningsprojektet Civil Society and Deliberative Democracy undersöks förutsättningarna för civilsamhället att spela både sociala och politiska roller. Hur kan föreningar och rörelser skapa meningsfulla sammanhang för medborgare att samtala om samhällets problem och utmaningar? Och hur kan de samtidigt fungera som plattformer för politiskt engagemang? Dessa frågor undersöks med fokus på civilsamhällets betydelse för människor boende i Stockholms förorter.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.