Magnus Strand

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
magnus.strand[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1242
Mobiltelefon:
073-0703989
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10, ingång C
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Intresseområden: Kommersiell EU-rätt och civilrätt. Forskar företrädesvis om samspelet mellan nationell rätt och EU-rätt när en EU-rättslig norm åberopas i nationell process, särskilt i civilprocess.

Mina kurser

Biografi

Docent i europarätt, Uppsala universitet, 2018

Studierektor handelsrätt, Uppsala universitet, 2016-

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2016-

Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 2015.

Juris doktor, Uppsala universitet, 2015.

Juris kandidat, Lunds universitet, 2006.

Filosofie kandidat, Uppsala universitet, 2006.

Ledamot av styrgruppen för Svenska Nätverket för Europarättsforskning 2012-2015.

Koordinator för Uppsala universitets deltagande i European Law Moot Court Competition 2008-2012.

Biträdande jurist vid Advokatfirman Lindahls kontor i Uppsala 2006 - 2008.

Forskning

Nuvarande forskningsprojekt inkluderar:

Ogiltighet, oskälighet och mötet mellan svensk civilrätt och EU-civilrätt (ett två-årigt projekt avseende eventuell konkurrens mellan civilrättsliga sanktioner på EU-nivå och nationell nivå, medel har beviljats av Stiftelsen för Rättsvetenskaplig Forskning)

Passing-on unlawful charges: Still no small matter (samarbete med professor Erik Monsen, Universitetet i Bergen)

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.