Saga Bendegard

projektledare vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
saga.bendegard[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2136
Mobiltelefon:
070-1679429
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
75120 Uppsala

Kort presentation

Jag är vikarierande universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, och också handledare vid Språkverkstaden. Mina forskningsintressen rör översättningssociologi, språkvård, myndighetskommunikation och institutionellt skrivande.

Mina kurser

Biografi

Akademisk bakgrund

  • Disputerade i nordiska språk september 2014.
  • Hösten 2008: påbörjade forskarutbildning i nordiska språk.
  • Våren 2008: Lärarexamen i svenska och spanska med utgång mot gymnasiet.
  • Våren 2007: Fil. mag. i nordiska språk.

Avhandlingsprojekt

Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen.

I avhandlingen studerar jag lagtexter som antagits med så kallat ordinarie lagstiftningsförfarande och som därför behandlats av både kommissionens, parlamentets och rådets översättningsenheter. Hur påverkas de svenska översättningarna av den interinstitutionella gången? Vilka hinder finns för att uppnå de uttalade klarspråksmål som finns? Och vilka möjligheter?

Undervisning

  • Presentera. Ht 2014.
  • Skrivande, textanalys och situationell variation (Översättarprogrammet). Ht 2014.
  • Sedan hösten 2012 handledare vid Språkverkstaden.
  • Kursledare och lärare på Nordkursen Svenska språkets utveckling och variation (10 ECTS) 2010.
  • Stil, text och tal (lärarprogrammet). Vt 2010.
  • Stil, text och tal (lärarprogrammet). Ht 2009.

Övriga uppdrag

Avslutade övriga uppdrag

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.