Organisation och personal

May-Britt Öhman

forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
May-Britt.Ohman[AT-tecken]gender.uu.se
Telefon:
018-471 2275
Besöksadress:
Kv Botan, Villav 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Buoris! Hej!
Jag är Fil.Dr i Teknik- och Vetenskapshistoria, 2007. Personlig sida med blogg: www.maybrittohman.com   samt www.samelandsfriauniversitet.com (samverkansplattform) 

Jag har varit vid CfG sedan december 2008.
Fokusområden:

Genus, Naturvetenskap och Teknik

Säkerhet, risk, resiliens, miljö

Teknik- o Vetenskapshistoria
Indigenous studies/methodologies
Samiskrelaterade studier
Postkoloniala teorier /dekoloniserande metoder
STS
Arktis    
Feministisk teknovetenskap

Rasism o kolonisation

 

Nyckelord: disaster risk reduction disaster vulnerability with research interests in feminist research methodologies technology studies history of ideas and science human security environmental issues sociotechnical systems philosophy of science gender technoscience resilience

Mina kurser

Biografi

Webbsida: www.maybrittohman.com  med blogg 

www.samelandsfriauniversitet.com 

Publications:

Please see my publications on

Academia.edu

http://uppsala.academia.edu/MayBritt%C3%96hman

Google Scholar:

http://scholar.google.se/citations?user=NxHCRrkAAAAJ

and in my CV to download on this site.

Research projects

2016-2018 Science, validation, partial perspectives: Knowledge production beyond the norms http://www.histfilfak.uu.se/scival/

2012-2015, Rivers, resistance and resilience: Sustainable futures in Sápmi and in other indigenous peoples’ territories (FORMAS 6 MSEK) Öhman project leader.

2010-2012, Project leader and initiator -  Swedish Research Council (Vetenskapsrådet): “DAMMED: Security, risk and resilience around the dams of Sub Arctica” initiator and project leader (in total 4 participants, UMU, LTU, KTH and UU);

 

2012-2014 Swedish Research Council, (Vetenskapsrådet) SEK 3 million (with Dr. Seema Arora Jonsson at Swedish Univ. of Agricultural Sciences, SLU, Uppsala)  “Gender and Sustainable Development: Policy and Practice in Environmental Management”. Co-applicant.

2012-2014, Senior researcher (part-time) and research co-ordinator for CfG, member of research council, to the Mind and Nature research project financed by Faculty of Arts, Uppsala Univ., 2012-2014, SEK 4,5 million.

2008-2010, PostDoc Swedish Research Council (Vetenskapsrådet)  

PhD project “Swedish Energy Assistance in a Historical Perspective”, financed by Sida-Sarec  and also part of the “Science, Technological Change, and Industrial Innovation”  1996-2008 financed by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.