Organisation och personal

Hassan Sharif

doktorand vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
hassan.sharif[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2995
Mobiltelefon:
073-6407328
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Doktorand i utbildningssociologi. Forskar om förhållandet mellan å ena sidan nyanlända gymnasieungdomars sociala och kulturella bagage, å andra sidan den ordning som råder i utbildningsväsendet, närmare bestämt hur faktorer som kön och etnicitet samt den sociala och kulturella tillhörigheten inverkar på gymnasieungdomars praktiker i och utanför utbildningen, liksom utbildningens socialiserande verkningar.

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.