Katarina Göransdotter-Jonsson

hr-specialist vid HR-avdelningen, HR-enhet Universitetsförvaltningen

E-post:
Katarina.Goransdotter-Jonsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1752
Mobiltelefon:
070-1679359
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

HR-specialist, arbetsmiljö och ledarskap inom enheten Hälsosamt arbetsliv för Universitetsförvaltningen och Carolinabiblioteket. Särskilt uppdrag för övergripande arbetsmiljöfrågor vid universitet.

Ger stöd och handledning till ledare och kollegor inom arbetsmiljöområdet.

Funktionsansvar för arbetsmiljöutbildning för ledare, HSO, SO mfl.
Bistår vid riskbedömningar av större omorganisationer.
Utbildar ledare om föreskriften AFS 2015:4, i samarbete med jurist.

Nyckelord: arbetsmiljö chefsstöd utbildning rehabilitering riskbedömning handledning

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.