Fredrik Lilja

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
fredrik.lilja[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Forskare i historia. Är främst intresserad av afrikansk historia och frågor som rör arbetsrelationer och den kapitalistiska expansionen. Håller för närvarande på med ett projekt om den sydafrikanska textilindustrin efter 1945. Disputerade 2013 med avhandlingen The Golden Fleece of the Cape. Undervisar fråmst på kursen Global historia.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Disputerade 2013 i Uppsala (The Golden Fleece of the Cape). Har därefter varit anställd vid Malmö högskola i ett projekt om alkoholmissbruk bland arbetare i den sydafrikanska vinindustrin. Är för närvarande forkare vid Historiska instítutionen med ett projekt finansierat av VR om den sydafrikanska textilindustrin 1945-2010.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.