Organisation och personal

Erika Willander

forskare vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
erika.willander[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Mina forskningsintressen rör religion, religiositet och andlighet och jag studerar dessa fenomen samhällsvetenskapligt. I min forskning betonas således sociala, kulturella och/eller värderingsmässiga aspekter av det religiösa. Jag är också intresserad av metodutveckling och använder gärna både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser i mina studier.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.