Christofer Bäcklin

forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
christofer.backlin[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-4987200
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 61, 3tr, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.