Organisation och personal

Karin Fängström

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
karin.fangstrom[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är legitermad psykolog och doktorand inom CHAP, Child Health and Parenting Research Group. Mitt intresse för barns hälsa rör framförallt hur vi kan lyfta fram de yngre barnens perspektiv på och upplevelser av exempelvis insatser inom vården. Utifrån mina kliniska erfarenheter från barn och ungdomspsykiatrin är jag också intresserad av barn och trauma.

Mina kurser

Biografi

De yngre barnen har ofta svårt att göra sina röster hörda i frågor som rör dem, t.ex. hur de upplevt insatser inom hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att hitta enkla och bra metoder för att kunna utvärdera insatserna ur barnens perspektiv.

In My Shoes (IMS) är ett datorbaserat intervjuverktyg som är anpassat för barn och som kan hjälpa dem att prata om sina upplevelser och känslor i olika situationer och med olika personer. Den som intervjuar använder datorn tillsammans med barnet samtidigt som frågor ställs och barnet berättar.

I mitt projekt har vi undersökt användbarheten och validiteten av IMS genom att intervjua barn i ålder 4-5 år om vad de minns från sitt senaste besök på BVC. I en första delstudie presenterar vi hur det fungerade att intervjua barnen med IMS. I den andra delstudien validerar vi IMS mot en standard verbal intervju. Den tredje studien kommer att undersöka gruppen blyga barn och om de särkilt har nytta av att bli intervjuade med IMS. Den sista delstudien kommer att titta på interaktionen mellan barn och vuxen i intervjuerna.

Utöver detta projekt är jag också till viss del delaktig i de projekt inom CHAP som rör föräldrastödspogrammet Triple P. Jag är också Triple P-utbildare.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.