Anna Backman

museiassistent vid Uppsala linneanska trädgårdar, Mus.ass. - Helgvärdar

E-post:
anna.backman[AT-tecken]botan.uu.se
Besöksadress:
Villav. 6-8
75236 UPPSALA
Postadress:
Villavägen 6-8
75236 UPPSALA

arvodist vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar med besöksverksamheten på Linnés Hammarby och i Linnéträdgården. Arvoderad kansliassistent på Svenska botaniska föreningen. FM i engelska, musei- och kulturarvsvetenskap samt litteraturvetenskap.

Mina kurser

Forskning

Tidigmodern hippologisk kulturhistoria, framför allt ridkonstens historia i Sverige. De senaste åren har jag arbetat med akademistallmästare Johan Leven Ekelunds (ca 1701-1775) manuskript om hästar och ridkonst, samt projektet "Stallvardag1700".

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.