Organisation och personal

Camilla Lööv

doktorand vid Institutionen för neurovetenskap, Medicinsk utvecklingsbiologi; Utveckling och regeneration av ögats näthinna

Telefon:
018-471 4943
Mobiltelefon:
076-8520527
Besöksadress:
Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 593
751 24 UPPSALA

arvodist vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik

E-post:
camilla.loov[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
076-8520527
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.