Organisation och personal

Linda Bratteby Tollerz

fysioterapeut vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Barnneurologi/Barnonkologi

E-post:
linda.bratteby.tollerz[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Sjukgymnast (Msc) med specialistkompetens inom Pediatrik. Arbetar kliniskt som sjukgymnast på Akademiska barnsjukhuset och som forskningsassisstent på laboratoriet för klinisk nutrition och metabolism.

Bedriver för närvarande forskning med inriktning på barns energiomsättning vid fysisk aktivitet. Forskningen berör barn med cerebral pares, cystisk fibros, övervikt/fetma samt kontroller. Intresse för att utvärdera olika metoder för undersökning av fysisk aktivitet hos barn.

Mina kurser

Biografi

Tidigare publikationer inom norden:

1. Bokkapitel:

Norrlin S, Bratteby Tollerz L, Rutegård H. Bille B och Olow I (författare).

Barnhabilitering vid rörelsehinder och andra neurologiskt betingade funktionshinder. Andra upplagan. Stockholm: Liber AB, 1999.

2. Bratteby Tollerz L. Jämförelse av energikostnad vid gång mellan svenska barn med respektive utan rörelsehinder. Sjukgymnasten - vet suppl 1996; 3: 18-23.

3. Bratteby Tollerz L. Användning och effekt av höga gångortoser hos barn med myelomeningocele. Nordisk Fysioterapi 2004; 4: 173-78.

4. Eder M, Söderlund H Norrlin S, Bratteby Tollerz L. Utvärdering av höga gångortoser för barn med ryggmärgsbråck. Ortopediskt magasin 2006; 2: 26-29.

5. Bratteby Tollerz L. Reliabilitet vid beräkning av energikostnad samt rörelseregistrering hos barn med cystisk fibros och en kontrollgrupp. Uppsats D- nivå. Inst för neurovetenskap, Uppsala Universitet 2008.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.