Organisation och personal

Katariina Kiviniemi Birgersson

utbildningssamordnare vid Institutionen för biologisk grundutbildning

E-post:
katariina.kiviniemi[AT-tecken]ibg.uu.se
Telefon:
018-471 4835
Fax:
018-471 4689
Besöksadress:
Rum EBC IBGs kansli. EBC, Norbyv 14 / BMC, A8:1
Postadress:
Norbyv 14, 752 36 UPPSALA/Box 592
751 24 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Jag är delaktig i arbetet med att utveckla och säkerställa kvalitet på kurser och utbildningar i biologi. Jag arbetar även med antagningsprocessen och mottagandet av både svenska och internationella masterstudenter till programmen i bioinformatik, biologi och bioteknik. Jag är en av koordinatorerna för de individuella kurserna bibliografiskt projekt, forskningspraktik samt projekt arbete som ges vid IBG. Jag undervisar en del och är bl a kursledare för Självständigt arbete i biologi på kandidatprogrammet. Slutligen kan jag nämna att jag också samverkar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och tillsammans med många andra på IBG informerar om institutionens kurser, utbildningar och verksamhet.

 
 
Bakgrund
 
Jag är växtekolog och har under flera år arbetat som forskare och lektor i ekologi vid Stockholms universitet, och nu under senare år vid UU. Jag har bl a haft en forskarassistenttjänst och drivit ett forskningsprojekt som behandlar spridning och populationsdynamik hos växter som förekommer i naturbetesmarker. Den storskaliga minskningen av fodermarker, ängar och naturbetsmarker är ett påtagligt exempel på en dramatisk landskapsförändring som har skett på relativt kort tid. Jag är mycket nöjd med att haft förmånen att genomföra mina studier i dessa vackra och artrika miljöer med rötter ända tillbaka till järnåldern.
 
Jag har inte enbart jobbat med "biologi" i mitt liv. Innan jag påbörjade mina studier på biologlinjen vid SU, arbetade jag under tre år som organkemist på ett läkemedelsföretag i Södertälje. Jag sade upp min tjänt som "förste" laborant när jag startade mina doktorandstudier på avdelningen för  Växtekologi vid Botaniska institutionen i Stockholm! Som doktorand var jag mycket fascinerad av fröspridning och är nog bland de första som studerat vidhäftningsspridning under naturliga förhållanden.
 
Jag har numer "sadlat om", d v s valt att inte forska. Jag ser tjänsten som utbildningssamordnare som en intressant utmaning för mig, i vilken jag har möjlighet att utveckla mitt stora engagemang inom undervisning och utbildningsfrågor! Jag har alltid tyckt att det är roligt att undervisa och minns min egen tid som student som en mycket positiv period i mitt liv.
 
Om jag ska nämna något om min fritid, så upptas den till stor del av fotboll då alla mina barn tränar fotboll och dessutom spelar en och annan fotbollsmatch. Man kan nog påstå att jag är lite av en fotbollsnörd!

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.