Organisation och personal

Mariela Contreras

Kort presentation

Bsc i Nutrition, Msc i Internationell Hälsa

Mina kurser

Biografi

Forskning och yrkeserfarenhet

Mariela Contreras är doktorand vid Internationell Mödra- och Barnhälsovård (IMCH) och arbetar inom ramen för ett forskningssamarbete med universitetet i León, Nicaragua. Hennes avhandlingsarbete rör aspekter på mödrars omvårdnad, barnens uppfödning och undernäring hos barnen. Handledare är Eva-Charlotte Ekström. Mariela Contreras har en nutritionist utbildning och en master i Internationell Hälsa – den senare från Uppsala universitet.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.