Christina Björling

läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
christina.bjorling[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-8470607
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

E-post:
Christina.Bjorling[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5643
Mobiltelefon:
070-8470607
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.