Christina Nehlin Gordh

forskare vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri

E-post:
Christina.Nehlin.Gordh[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 2034
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

universitetslektor vid Sociologiska institutionen, Lärare och forskare

E-post:
christina.nehlin_gordh[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: Med Dr

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.