Organisation och personal

Sergey Ivanov

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
sergey.ivanov[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3052
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: Hedersdoktor FDhc

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.