Staffan Sylvan

läkare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionssjukdomar

E-post:
Staffan.Sylvan[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9220
Mobiltelefon:
070-2574746
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: Smittskyddsläkare

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.