Organisation och personal

Kristin Franzon

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik

E-post:
kristin.franzon[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park
751 85 UPPSALA

handledare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Grundutbildning

E-post:
Kristin.Franzon[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-6191514
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.