Organisation och personal

Annika Lindahl Norberg

forskare associerad vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

E-post:
annika.lindahl.norberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-2260671
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, D11:1
752 37 Uppsala
Postadress:
Uppsala biomedicinska centrum
Box 572
75123 Uppsala

Kort presentation

Fil dr, docent, leg psykolog.

Forskning framför allt om psykologiska och socioekonomiska konsekvenser av somatisk sjukdom, samt om vård och psykologiska interventioner via internet och mobila media.

Engagerad i studien U-CARE: En randomiserad kontrollerad studie av effekten av ett självhjälpsprogram via Internet på oro och nedstämdhet hos cancerdrabbade tonåringar. Ansvarig för Forskarskolan U-CARE. www.u-care.uu.se

Akademiska meriter: leg, psyk., FD.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.