Organisation och personal

Eleonora Stolt

utredare (Tjänstledig) vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
eleonora.stolt[AT-tecken]nck.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tjänstledig:
2016-01-01 - 2018-06-30

Akademiska meriter: Master i statsvetenskap

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.