Organisation och personal

Hendrik Mäkeler

1:e antikvarie vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, Uppsala universitets myntkabinett

E-post:
Hendrik.Makeler[AT-tecken]gustavianum.uu.se
Telefon:
018-471 1722
Mobiltelefon:
070-1679214
Besöksadress:
Universitetshuset
Biskopsgatan 3
753 10 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Kort presentation

Föreståndare för Uppsala universitets myntkabinett, en av Sveriges främsta mynt- och medaljsamlingar, tillika ett av världens fåtal universitetsmyntkabinett. Myntkabinettet har sedan starten 1694 varit en viktig del av universitetets samlingar och ställer omfattande information om världens penningsystem till förfogande, ända från dess tillkomst under 600-talet före Kristus fram till idag.

Akademiska meriter: Dr. phil.

Nyckelord: banking financial history financial crisis image analysis numismatics monetary history money economic history monetary unions medals coins cultural heritage collections euro euro area bitcoin swish cash non-cash means of payment means of payment digital humanities banking history medieval history historiska hjälpvetenskaper auxiliary sciences of history banknotes mynt sedlar medaljer numismatik penninghistoria finanshistoria bankhistoria ekonomisk historia kontanter central banks finanskrisen pengar treasure trove skattfynd hoarding vikingatiden viking age saving sparande polletter tokens handelshistoria business history

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.