Gry Hulsart Billström

forskare vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi

E-post:
gry.hulsart[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-611 4902
Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset ing 61, 6 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Dag Hammarskjölds väg 14C, 3 tr
75185 UPPSALA

postdoktor vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Gry.Hulsart[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-2621234
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Nyckelord: in vivo biomaterials regenerative medicine orthopaedics biological responses

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.