Linda Vidlund

enhetschef vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Ångström-, Biologi- och Geo-biblioteken; Biologibiblioteket

E-post:
linda.vidlund[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 1461
Mobiltelefon:
070-4250286
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum EBC, Norbyv. 18B
Postadress:
Norbyv. 18B
752 36 UPPSALA

enhetschef vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för ämnesbibliotek; Ångström-, Biologi- och Geo-biblioteken; Geo-biblioteket

E-post:
linda.vidlund[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 1461
Mobiltelefon:
070-4250286
Besöksadress:
Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.