Nina Almgren

likavillkorsspecialist vid HR-avdelningen, HR-enhet TekNat

E-post:
Nina.Almgren[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1682
Mobiltelefon:
070-1679543
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

forskare vid Centrum för genusvetenskap

E-post:
nina.almgren[AT-tecken]gender.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679543
Besöksadress:
Kv Botan, Villav 6
75236 Uppsala
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.