Organisation och personal

Sohel Nazmul

Kort presentation

PhD

För närvarande post-doc vid Clinical Epidemiology and Biostatistics Department, McMaster University, Canada. Disputerad forskare vid IMCH, Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet.

Mina kurser

Biografi

Forskning och yrkeserfarenhet

Dr Sohel är epidemiolog och har omfattande erfarenhet av epidemiologiska studier, exponerings- och utfallsmått, data modellering och spatial analys av data. Hans forskningsintresse rör statistiska och metodologiska frågor i epidemiologiska studier, samt utvecklandet av metoder för spatial analys, och användandet av sådana metoder för att analysera anhopning av sjukdomsutfall – för att bättre förstå omgivningsfaktorer och hälsa.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.