Organisation och personal

Mehran Salehpour

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Mehran.Salehpour[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3872
Mobiltelefon:
073-4444441
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, Associate Professor/Docent

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.