Organisation och personal

Lina Hedman

forskarassistent i kulturgeografi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
lina.hedman[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6550
Mobiltelefon:
070-2085417
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

Mobiltelefon:
070-2085417
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.